AUDEBO BÅDELAUG

Ordensregler for Audebo Bådelaug

 

1.

Ingen både må være fortøjet udenfor de 4 opsatte markeringspæle på land.

 

2.

Pæle må kun være af træ.

 

3.

Pæle i vandet skal være min. 1 meter over daglig vande. Pæle på land skal være min. 1 meter over terræn.

 

4.

Broer må max. gå 3 meter ud fra daglig vande, og der må max. være 2 pæle i vandet pr. bro. max. bredde på broer er 80 cm. Broerne må kun opsættes iflg. samtale med et bestyrelsesmedlem, som samtidig opgiver plads og konstruktion.

 

5.

Bådene må kun fortøjet til pæle eller broer.

 

6.

Der skal om muligt være 2 både pr. bro.

 

7.

Opbevaring af både og broer skal ske på anvist sted.

 

8.

Skydepramme skal henlægges på anvist sted.

 

9.

Til hver bådejer udleveres en nummerplade, som skal anbringes på båden synlig fra land.

 

10.

Alle broer og pæle er foreningens ejendom, pæle og broer males mindst hvert andet år i grøn umbra indkøbt af bådelauget og på bådelaugets regning, malingen udføres af medlemmerne på aktivitetsdagene.

 

11.

Både og broer som evt. er sunket eller på anden måde ikke opfylder dette sæt regler, vil blive fjernet på ejerens regning, hvis dette ikke er gjort af ejeren, inden en frist på 14 dage.

 

12.

Der må ikke graves eller flyttes sten på tangerne.

 

13.

Henkastning af affald i vandet eller på land er forbudt.

 

14.

Henvisninger fra Pumpe & Digelauget til bådelaugets bestyrelse skal følges af medlemmerne.

 

15.

Bådejere der ligger i kanaludløbet skal være medlemmer af bådelauget.

 

16.

Al sejlads gennem sluserne er forbudt. Max. hastighed i udløbet er 2 knob.

 

17.

Ved grov overtrædelse af disse regler kan bestyrelsen bortvise vedkommende fra sin plads samt fra foreningen.

 

18.

Slæbestedet må kun bruges til isætning og optagning af både, ikke til opbevaring.

 

19.

Der må ikke sættes fiskeredskaber i kanaludløbet.

 

20.

Bådepladser kan ikke handles, udlejes, udlånes eller lignende. Hvis dette opdages vil medlemmet blive slettet.

 

21.

Bådene skal tilses mindst 1 gang månedligt. Både der er sunket eller ligger uden tilsyn vil blive trukket på land, uden ansvar, men på bådejerens regning.